Implantat

Permanente tenner

Implantater er skruer av titan festet i kjevebenet som erstatning for tapte tenner. Idéen og bruken av implantater (titanskruer) er ikke ny. Implantater har vært benyttet i over 10 år. De kan benyttes alene som støtte for broer, eller i kombinasjon med egne tenner. Titanskruen vil etter en viss tid oppnå en tett forbindelse med benet i en såkalt osseoseintegrasjon. I nesten alle tilfeller går det å få tenner som sitter fast og ser naturlige ut med hjelp av denne behandlingen.

Nobel Implant System

Vi benytter Nobel Biocare implantater. Nobel Biocare er et velkjent system, mye brukt system i mer enn 70 land. Ti-Unite er Nobel Biocares proprietære titanoksyd dentalimplantatoverflate, noe som bidrar til å akselerere osseointegreringsprosessen. Implanteringsprosedyrene utføres av erfarne tannleger.

Erstatning ved tap av enkelttenner

Implantater er spesielt egnet som erstatning ved tap av enkelttenner hos yngre mennesker. Du unngår på denne måten å slipe ned friske tenner til en bro. Slike implantater kan også til en viss grad benyttes ved tap av enkelttenner andre steder i kjevene.

Forberedelser til inngrepet

Forutgående konsultasjon: før vi eventuelt tar en bestemmelse om å sette inn implantater, må du først gjennom en konsultasjon. Enkelte sykdommer og visse tilstander ellers utelukker eller vanskeliggjør innsettelse av implantater.

Røntgenundersøkelse:

Etter konsultasjonen gjennomgår du en røntgenundersøkelse.

Innsettingen

Selve innsettingen av skruene skjer ved at det bores hull i benet hvor skruene så skrus ned. Deretter må man vente 6 måneder i overkjeven og 3 måneder i underkjeven før implantatene kan belastes, dvs før det kan lages tenner på dem.

Behandling

Pris
Implantat Nobel Replace (uten krone)kr 11 000
Implantatkrone MK, skruretinertkr 6 400
Implantatkrone Zirkoniumkr 6 400 

 

Bedøvelse, kirurgisk oppdekking, røntgen, CBCT, etterkontroll kommer i tillegg.

Se fullstendig prisliste https://bergentannklinikk.no/nor/priser/

https://www.youtube.com/watch?v=y26LGIco6ZY

Implantat i utlandet?

Vær oppmerksom på at i Norge brukes det kun Nobel, Straumann og Astra. Ved kjøp av implantater i utlandet, brukes flere hundre ulike fabrikater uten like god kvalitet og garantiordninger. Ved problemer er det da ingen i Norge som har verktøy til å gi service. Ikke sjelden forsvinner slike merker også fra markedet igjen, slik at pasient risikerer at ingen kan bistå ved feil.

Adresse

Rådhusgaten 4

Valkendorfsgaten 2A

Tlf 56 12 32 00

post@bergentannklinikk.no

Sosiale medier