Student priser

Rabattordninger/ Studentrabatt/ Studentpriser

Vårt mål er å være en attraktiv tannlege for alle i Bergen. Dette gjør vi ved å ha svært rimelige priser, sammen med gunstige åpningstider, kort ventetid, og dyktige tannleger.

Nyhet 2023: Om du fyller 24 år i inneværende år eller er yngre kan du gå til offentlig tannlege og kun betale en egenandel av offentlig takst.

Studentpris vilkår:

Barn, Studenter og andre unge voksne alder og ut året man fyller 24 tilbys behandling til rabatert pris hos alle våre tannleger. Det vil si at man offentlig takst hos alle våre tannleger med tillegg av hygiene
Mer informasjon om offentlige takster finner du her: https://www.vestlandfylke.no/tannhelse/kva-kostar-tannbehandling/

Ved dokumentasjon av faktura og betaling, vil det være mulighet for 75% refusjon fra Vestland Fylkeskommune for nødvendig tannlegebehandling.
Mer informasjon om ordningen og hvordan du sender inn, finner du her: https://www.vestlandfylke.no/tannhelse/

 

Informasjon  fra Fylkestannlegen

Frå april 2023 var den offentlege tannhelsetenesta forventa å sjølv ta hand om alle pasientar i nye gruppe G, 21-24-åringar. Nokre offentlege tannklinikkar har framleis utfordringar med å kunne gje eit tilbod til alle 21-24-åringane som høyrer til klinikken. Det blir jobba med å utvida kapasiteten i tenesta. Ved nokre offentlege tannklinikkar (hovudsakleg ei handfull klinikkar i Bergen sentrum) vil pasientar 21-24 år som tar kontakt kunne bli oppfordra til å få utført nødvendig tannbehandling hos privat tilbydar og sende refusjonskrav på utført tannbehandling via skjema på nettsidene til fylkeskommunen (vlfk.no/21-24) i etterkant.

Dette gjeld berre pasientar i gruppe G som har gjort avtale med offentlege tannklinikken om dette i forkant som vil få refundert.

Vi ber om at pasientane får med spesifisert kvittering på tannbehandlinga som dokumentasjon for betalinga (gjennomført transaksjon) og der det også går fram kva tannbehandling som er utført. Vi ønsker ikkje kopi av journal. 

Fylkestannlegen

Hva må du gjøre ?
Ring offentlig tannklinikk i Bergen Sentrum (der du hører til) , opplys/avtal at du ønsker behandling ved Bergen Tannklinikk As (privat)

Solheimsviken tannklinikk Tlf 55 33 75 80


https://www.vestlandfylke.no/tannhelse/tannklinikkane-i-vestland/


 

 p

Behandling  Egne Priser for studenter opptil 24 år kun hos tannlege HaniPriser fra kr
Undersøkelse inkludert 2 BW-røntgenbilder730
Liten fylling710
Middels stor fylling1130
Stor fylling1425
Krone bygd opp i fyllingsmateriale1980
Midlertidig fylling 480
Rotfylling av 1 rotkanal3715
Rotfylling av 2 rotkanaler4180
Rotfylling av 3 eller 4 rotkanaler5295
 
Ukomplisert fjerning av tann eller rot705
Komplisert fjerning av retinert tann eller dyptliggende rot1290
Kirurgisk fjerning av retinert tann eller dyptliggende rot (egenandel oralkirurg)2500
Kirurgisk oppdekking350/430
Helkeramisk krone på en jeksel4500
 
Behandling av marginal periodontitt per halv time710
Supragingival tannrens 30 minutter450
 
Fremstilling av tilpasset blekeskinne 1 stk
Fremstilling Digitalt av 3 par natt/blekeskinner, varighet inntil 5 år.
1000
3000
Blekemiddel 1 tube300
Bittskinne engenandel ved Helfo1350
Administrasjon (resept, sending av røntgenbilder, journalutskrift, henvisning)100
* Air-Flow345
Bedøvelse injeksjon170
Bedøvelse pensling170
Bedøvelse Wand tryllestav200
Fluor forebyggende behandling / GLUMA desensibilisator395
Etterkontroll (egenandel)250
Røntgenbilde pr stk120
Panoramarøntgenbilde, egenandel495
Ikke-møtt eller avbestilt senere enn 48 timer før (per halvtime reservert)485
Fakturagebyr
(ikke gebyr ved betaling med kort)
71
Hygiene/engangsutstyr tillegg ved undersøkelse / behandling fra200

 

Adresse

Rådhusgaten 4

Valkendorfsgaten 2A

Tlf 56 12 32 00

post@bergentannklinikk.no

Sosiale medier