Betaling med NAV garanti

Vi tilbyr også behandling med NAV garanti.

Hvis du har lite penger, kan du søke NAV sosialtjensten om støtte før behandling. Du vil da kunne får først en garanti på 2000 kr som dekker nødvendig undersøkelse samt kostnadsoverslag på videre behandling.

Til den første timen hos oss trenger du en rekvisisjon (et brev med en godkjent sum) fra din saksbehandler i NAV for en tannsjekk. Når du har fått den, kan du bestille time hos oss.

Rekvisisjonen betyr at NAV betaler for at vi undersøker tennene dine. Vi utfører en undersøkelse for å kartlegge ditt behov for tannbehandling. Våre tannleger kommer å følge opp saken din og bekrefter for saksbehandleren din at din tannbehandling er absolutt nødvendig. Du får et prisforslag/Kostandsoverslag fra oss som du skal levere til NAV. Det er NAV som avgjør om du får støtte.

Får du et positivt svar fra NAV, får du en ny rekvisisjon. Med den nye rekvisisjonen kan vi starte arbeidet med å behandle tennene dine. Behandlingen vil da kunne gjennomføres på veldig kort tid.

NAV dekker da nødvendig behandling på rimeligste måte uten at det er en øvre grense for økonomisk beløp. Det kan slik sett være mulig få dekket også store behandlingsbehov f.eks opptil kr 50 000. For unge pasienteter pasienter kan det nå også dekkes implantat i estetisk sone.

 

Akutt tannlegetime

Ved akutte tannlegetimer kan du få en rekvisisjon med en sum på cirka kr. 2500 som kan dekke det akutte tannlegebesøket.

Her kan du søke om NAV garanti for Bergen Kommune:

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/bolig-og-sosiale-tjenester/okonomisk-stotte-og-radgivning/sosialhjelp/okonomisk-sosialhjelp

 

 Mer informasjon finner du her:
https://www.nav.no/okonomisk-sosialhjelp

Her kan du søke om hjelp for alle kommuner: 

https://www.nav.no/sosialhjelp/soknad

Ring oss hvis du trenger mer informasjon Tlf 56123200
Vi hjelper deg gjerne!

Adresse

Rådhusgaten 4

Valkendorfsgaten 2A

Tlf 56 12 32 00

post@bergentannklinikk.no

Sosiale medier