Rabattordninger unge voksne 21-24 år – 75 prosent rabatt

Vårt mål er å være en attraktiv tannlege for alle i Bergen. Dette gjør vi ved å ha svært rimelige priser, sammen med gunstige åpningstider, kort ventetid, og dyktige tannleger.

Barn og unge voksne alder og ut året man fyller 24 tilbys all behandling med rabatt på våre vanlige priser.

Man får da behandling hos Bergen Tannklinikk AS og betaler kun offentlig takst kun med tillegg av hygiene per besøk.
Mer informasjon om offentlige takster finner du her: https://www.vestlandfylke.no/tannhelse/kva-kostar-tannbehandling/

Nå kan du få inntil 75% refusjon fra Fylkestannlegen  mot kvittering fra oss. Du må da først ringe offentlig klinikk og be om henvisning

Fyllingsdalen Tannklinikk Tlf 55 50 88 10
Arna Tannklinikk Tlf: 55 39 20 40
Sørås Tannklinikk Tlf: 55 11 60 70
Nesstun  tannklinikk Tlf: 55 11 83 80
Solheimsviken Tannklinikk Tlf 55 33 75 80
Hesthaugen Tannklinikk Åsane Tlf 55 24 40 70

Alle som er mellom 21 og 24 år (født 1999-2002) får no rabatt hos tannlege og tannpleiar på offentlege tannklinikkar frå 28. mars 2023.

Tilbodet følger kalenderåret ut det året du blir 24 år, så dette gjeld deg som er født i åra 2000-2003, dvs. fyller 21, 22, 23 eller 24 år i 2024.
Tilbodet omfattar nødvendig tannhelsehjelp. Kosmetisk tannbehandling gir ikkje rabatt. 

Er du 21-24 år og ønsker time på privat klinikk ?

IInformasjon  fra Fylkestannlegen

Frå april 2023 var den offentlege tannhelsetenesta forventa å sjølv ta hand om alle pasientar i nye gruppe G, 21-24-åringar. Nokre offentlege tannklinikkar har framleis utfordringar med å kunne gje eit tilbod til alle 21-24-åringane som høyrer til klinikken. Det blir jobba med å utvida kapasiteten i tenesta. Ved nokre offentlege tannklinikkar (hovudsakleg ei handfull klinikkar i Bergen sentrum) vil pasientar 21-24 år som tar kontakt kunne bli oppfordra til å få utført nødvendig tannbehandling hos privat tilbydar og sende refusjonskrav på utført tannbehandling via skjema på nettsidene til fylkeskommunen (vlfk.no/21-24) i etterkant.

Dette gjeld berre pasientar i gruppe G som har gjort avtale med offentlege tannklinikken om dette i forkant som vil få refundert.

Vi ber om at pasientane får med spesifisert kvittering på tannbehandlinga som dokumentasjon for betalinga (gjennomført transaksjon) og der det også går fram kva tannbehandling som er utført. Vi ønsker ikkje kopi av journal. 

Fylkestannlegen

Hva må du gjøre ?
Ring offentlig tannklinikk i Bergen Sentrum (der du hører til) , opplys/avtal at du ønsker behandling ved Bergen Tannklinikk As (privat)
Fyllingsdalen Tannklinikk Tlf 55 50 88 10
Solheimsviken Tannklinikk Tlf 55 33 75 80
Åsane Tannklinikk Tlf 55 24 40 70

https://www.vestlandfylke.no/tannhelse/tannklinikkane-i-vestland/
https://www.vestlandfylke.no/tannhelse/19-24-aringar/

 

 

Behandling  Priser offentlig for barn/ungdom tilogmed 24 år Ved behandlingPriser fra kr
Undersøkelse inkludert 2 BW-røntgenbilder
Liten fylling
Middels stor fylling
Stor fylling
Midlertidig fylling
 
Rotfylling av 1 rotkanal
Rotfylling av 2 rotkanaler
Rotfylling av 3 eller 4 rotkanaler
 
Ukomplisert fjerning av tann eller rot
Komplisert fjerning av retinert tann eller dyptliggende rot
Kirurgisk fjerning av retinert tann eller dyptliggende rot (egenandel oralkirurg)
Kirurgisk oppdekking
Helkeramisk krone på en jeksel
Krone bygd opp i fyllingsmateriale
 
Behandling av marginal periodontitt per halv time
Supragingival tannrens 30 minutter
 
Fremstilling av tilpasset blekeskinne 1 stk
Fremstilling Digitalt av 3 par natt/blekeskinner, varighet inntil 5 år.

Blekemiddel 1 tube
Bittskinne engenandel ved Helfo
Administrasjon (resept, sending av røntgenbilder, journalutskrift, henvisning)
* Air-Flow
Bedøvelse injeksjon
Bedøvelse pensling
Bedøvelse Wand tryllestav
Fluor forebyggende behandling / GLUMA desensibilisator
Etterkontroll (egenandel)
Røntgenbilde pr stk
Panoramarøntgenbilde, egenandel
Ikke-møtt eller avbestilt senere enn 48 timer før (per halvtime reservert)
Fakturagebyr
(ikke gebyr ved betaling med kort)
71
Hygiene/engangsutstyr tillegg ved undersøkelse / behandling200

 

Adresse

Rådhusgaten 4

Valkendorfsgaten 2A

Tlf 56 12 32 00

post@bergentannklinikk.no

Sosiale medier