Rabattordninger unge voksne 21-24 år – inntil 75 prosent rabatt

Vårt mål er å være en attraktiv tannlege for alle i Bergen. Dette gjør vi ved å ha svært rimelige priser, sammen med gunstige åpningstider, kort ventetid, og dyktige tannleger.

Barn og unge voksne alder og ut året man fyller 24 tilbys all behandling med rabatt på våre vanlige priser.
Man får da behandling hos Bergen Tannklinikk AS og betaler offentlig takst for voksne kun med tillegg av hygiene per besøk.

https://www.vestlandfylke.no/tannhelse/kva-kostar-tannbehandling/full-prisliste-for-tannhelsetenester/

Du kan få inntil 75% refusjon fra Fylkestannlegen  mot kvittering fra oss. Du må da først ringe offentlig klinikk og be om henvisning

Fyllingsdalen Tannklinikk Tlf 55 50 88 10
Arna Tannklinikk Tlf: 55 39 20 40
Sørås Tannklinikk Tlf: 55 11 60 70
Nesstun  tannklinikk Tlf: 55 11 83 80
Solheimsviken Tannklinikk Tlf 55 33 75 80
Hesthaugen Tannklinikk Åsane Tlf 55 24 40 70

Alle som er mellom 21 og 24 år (født 1999-2002) får no rabatt hos tannlege og tannpleiar på offentlege tannklinikkar frå 28. mars 2023.

Tilbodet følger kalenderåret ut det året du blir 24 år, så dette gjeld deg som er født i åra 2000-2003, dvs. fyller 21, 22, 23 eller 24 år i 2024.
Tilbodet omfattar nødvendig tannhelsehjelp. Kosmetisk tannbehandling gir ikkje rabatt. 

Er du 21-24 år og ønsker time på privat klinikk ?

IInformasjon  fra Fylkestannlegen

Frå april 2023 var den offentlege tannhelsetenesta forventa å sjølv ta hand om alle pasientar i nye gruppe G, 21-24-åringar. Nokre offentlege tannklinikkar har framleis utfordringar med å kunne gje eit tilbod til alle 21-24-åringane som høyrer til klinikken. Det blir jobba med å utvida kapasiteten i tenesta. Ved nokre offentlege tannklinikkar (hovudsakleg ei handfull klinikkar i Bergen sentrum) vil pasientar 21-24 år som tar kontakt kunne bli oppfordra til å få utført nødvendig tannbehandling hos privat tilbydar og sende refusjonskrav på utført tannbehandling via skjema på nettsidene til fylkeskommunen (vlfk.no/21-24) i etterkant.

Dette gjeld berre pasientar i gruppe G som har gjort avtale med offentlege tannklinikken om dette i forkant som vil få refundert.

Vi ber om at pasientane får med spesifisert kvittering på tannbehandlinga som dokumentasjon for betalinga (gjennomført transaksjon) og der det også går fram kva tannbehandling som er utført. Vi ønsker ikkje kopi av journal. 

Fylkestannlegen

Hva må du gjøre ?
Ring offentlig tannklinikk i Bergen Sentrum (der du hører til) , opplys/avtal at du ønsker behandling ved Bergen Tannklinikk As (privat)
Bergen Tannklinikk tar også imot henvisning til Spesialist i oralkirurgi for feks smertefri trekking av visdomstenner.

Solheimsviken Tannklinikk Tlf 55 33 75 80
https://www.vestlandfylke.no/tannhelse/tannklinikkane-i-vestland/
https://www.vestlandfylke.no/tannhelse/19-24-aringar/

 

 

Adresse

Rådhusgaten 4

Valkendorfsgaten 2A

Tlf 56 12 32 00

post@bergentannklinikk.no

Sosiale medier