Sedasjon

Sedasjon

I noen tilfeller kan det være nødvendig å bruke beroligende og smertestillende medisiner, såkalt sedasjon, for å gjennomføre tannbehandlingen. Dette gjelder ved sterk tannbehandlingsangst, såkalt tannlegeskrekk, og ved noen større inngrep. Sedasjon og narkose er både angstdempende og nyttig når det er behov for annen smertelindring enn kun lokalbedøvelse. Lystgass er en egen form for sedasjon. Lystgassen er lett bedøvende og har en beroligende og sløvende effekt. 

Bergen tannklinikk gir tannbehandling under lett sedasjon med medikamenter for deg som har alvorlig tannlegeskrekk, skal ha et lengre inngrep eller ønsker å minske ubehaget så mye som mulig. 

Hva er sedasjon?

Sedasjonen gjør deg trøtt, avslappet og beroliget, men du er bevisst gjennom hele inngrepet. Noen sovner, men man kan hele tiden vekke deg, i motsetning til når man er i narkose. Ved sedasjon blir man avslappet og trøtt, men man er ved bevissthet. Sederende medikamenter benyttes i kombinasjon med lokalbedøvelse.

 

Slik foregår tannbehandling under sedasjon

Du må på forhånd gjennom en grundig helsesjekk, før du kan få tannbehandling under sedasjon. Noen pasienter vil trenge også attest fra egen fastlege på godkjennelse av sedasjon.

Du må faste i seks timer før du møter opp hos tannlegen, men du kan drikke 1 glass vann inntil to timer før. Du møter opp hos tannlegen ca 30 minutter før operasjon.

Vår anestesisykepleier vil snakke med deg og også ta en helsesjekk før inngrepet. Vår anestesisykepleier vil overvåke ditt oksygennivå, puls og blodtrykk nøye underveis, mens tannlege eller kirurg foretar det planlagte inngrepet på operasjonsstuen.

Du vil være avslappet og trøtt under inngrepet, og vil også motta lokalbedøvelse. Etterpå vil du huske lite fra selve inngrepet.

Så snart behandlingen- eller inngrepet er ferdig, vil virkning av sedasjonen avta, og etter 10 minutter er du klar til å reise deg opp.

Deretter venter du en halvtime på venteværelset. Når du skal reise hjem må du ha med deg pårøende som følge som kan kjøre deg hjem. Du kan ikke kjøre bil samme dag som sedasjonen.

 

Komplikasjoner, fordeler og ulemper

Det er ikke vanlig med alvorlige komplikasjoner under sedasjon. Risiko er således betydelig mindre enn ved full narkose. Kostnaden ved sedasjon er også betydelig mindre.

Fordelene ved sedasjon er at du sterkt reduserer smerte og ubehag under inngrepet, og operasjonstiden blir redusert ved at tannlegen- eller kirurgen får lettere forhold å arbeide under.

Ulempen vil være at du kan bli trøtt etterpå, men halveringstiden på medikamentene vi bruker er svært kort.

Ønsker du sedasjon under tannbehandling?

Vår pris er kr 2000, pluss kr 1000 per påbegynt time utover en time.

Hver lørdag kan vi tilby behandling med sedasjon. Kontakt oss for en prat om sedasjon og tannbehandling, eller hvis du vil sette deg på venteliste. Telefonnummer 56123200

Karn Tannlege

Om oss

Bergen tannklinikk er en moderne tannlegepraksis med sentral beliggenhet, midt i hjertet av Bergen sentrum. Klinikken driftes av tannlege Tim Szkobcov.

I våre lyse og trivelige lokaler tilbyr vi deg en komplett undersøkelse av tenner og slimhinner, og vi retter stort fokus mot å lytte til deg og dine behov. 

Adresse

Rådhusgaten 4

Valkendorfsgaten 2A

Tlf 56 12 32 00

post@bergentannklinikk.no

Sosiale medier