Hygiene

Bergen tannklinikk har åpent for akuttpasienter alle dager og kvelder, også Søndager. Du kan som før  bestille time når det passer deg på vår nettside eller ved å ringe oss på tlf 56 12 32 00

Våre erfarne tannleger og andre ansatte har som tidligere stort fokus på hygiene.

Alle pasient bes om å vaske eller sprite sine hender ved ankomst klinikk.

Pasienter må skylle munn i 1 minutt med hydrogen peroxide 1% oppløsning før behandling / undersøkelse.

Du kan ikke komme med ledsager til tannlegetime hos oss per i dag, på grunn av hensyn til smittevern . Du må komme alene.

Du kan ikke komme uanmeldt til tannklinikken vår i denne perioden og skal kun møte opp på tannklinikken dersom du har avtalt tannlegetime.

Alle behandlingsrom, stoler og utstyr blir nøye rengjort/sterilisert mellom hver pasient. Også klinikken ellers blir jevnlig rengjort.

I tillegg har vi installert luftrensere med HEPA filter på hvert behandlingsrom. Vi har også anskaffet VAC Station Extra Oral Vacum Dental Suction System som renser utåndingsluft fra pasient.

Av hensyn til andre pasienter, ber vi Pasienter med feber, i karantene eller med symptomer på Corona bes om ikke å ankomme klinikken, men avtale med sentralbord når man kan få time.

Forøvrig vil vi holde oss oppdatert på  nye råd fra helsemyndigheter:

Bergen Kommune https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/sykdom-testing-og-isolasjon/regler-for-isolasjon-og-karantene

FHI: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/til-deg-som-ma-i-isolasjon/

Helsedirekoratet: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/kommunale-helse-og-omsorgstjenester/tannhelsetjenesten

Med vennlig hilsen

Bergen Tannklinikk AS

Adresse

Rådhusgaten 4

Valkendorfsgaten 2A

Tlf 56 12 32 00

post@bergentannklinikk.no

Sosiale medier