Implantat

Pris på tannimplantat

Hos oss koster et kvalitets implantat kr 25 000 kroner – inkludert (OPG, bedøvelse, oppdekking)! Du kan få satt inn implantat med ny tann på samme dag. Her kan du spare nærmere 6 000 kroner på implantat sammenlignet med de fleste andre tannleger i Bergen. I noen tilfeller trengs det beinoppbygging eller kirurgisk guide for å sikre best mulig resultat. Dette vil da komme i tillegg på pris på behandlingen.

Nyhet: Vi kan nå også gi implantat med protetikk med Helfo refusjon! Det medfører at pasient vil spare ca kr 10 000 på overnevnte pris hvis pasient har rett på refusjon fra Helfo.
Altså blir total pris ca kr 15 000 for implantat pluss protetikk !

 


Permanente tenner

Implantater er skruer av titan festet i kjevebenet som erstatning for tapte tenner. Idéen og bruken av implantater (titanskruer) er ikke ny. Implantater har vært benyttet i over 10 år. De kan benyttes alene som støtte for broer, eller i kombinasjon med egne tenner. Titanskruen vil etter en viss tid oppnå en tett forbindelse med benet i en såkalt osseoseintegrasjon. I nesten alle tilfeller går det å få tenner som sitter fast og ser naturlige ut med hjelp av denne behandlingen.

Time må bestilles hos Tannlege: Tim Szkobcov

Nobel Implant System

Vi benytter Nobel Biocare implantater. Nobel Biocare er et velkjent system, mye brukt system i mer enn 70 land. Ti-Unite er Nobel Biocares proprietære titanoksyd dentalimplantatoverflate, noe som bidrar til å akselerere osseointegreringsprosessen. Implanteringsprosedyrene utføres av erfarne tannleger. Ved bruk av Nobel implantatsystem medfølger eget sertifikat og du har mulighet for service over hele verden.

Erstatning ved tap av enkelttenner

Implantater er spesielt egnet som erstatning ved tap av enkelttenner hos yngre mennesker. Du unngår på denne måten å slipe ned friske tenner til en bro. Slike implantater kan også til en viss grad benyttes ved tap av enkelttenner andre steder i kjevene.

Forberedelser til inngrepet

Forutgående konsultasjon: før vi eventuelt tar en bestemmelse om å sette inn implantater, må du først gjennom en konsultasjon. Enkelte sykdommer og visse tilstander ellers utelukker eller vanskeliggjør innsettelse av implantater.

Røntgenundersøkelse:

Etter konsultasjonen gjennomgår du en røntgenundersøkelse.

Innsettingen

Selve innsettingen av skruene skjer ved at det bores hull i benet hvor skruene så skrus ned. Deretter må man vente 6 måneder i overkjeven og 3 måneder i underkjeven før implantatene kan belastes, dvs før det kan lages tenner på dem.

Ny tann samme dag

Ved trekking av tenner, har vi må mulighet for å sette inn ny kunstig tann samme dag. Dette har mange fordeler for pasienten vedrørende tilheling.

Pris

Ved 

Behandling

Pris
Implantat Nobel N1 (uten krone)kr 13 000
Implantat (ytterligere implantat i tillegg i samme seanse)kr 10 000
Implantatkrone Nobelkr 11 000
Kirugisk oppdekking, bedøvelse, OPGkr 1000
Mulige tillegg:
CBCTkr 1190
Beinoppbyggingkr 2022/2200
Kirurgisk guide per kjevekr 2140
Hel kjeve med implantater og porselensbrokr 135 000

Større behandlinger; Kontakt oss for pris

Når HELFO REFUSJON: Ca kr 10 000 spart per tann
 

Behandling i utlandet?
Bergen tannklinikk kan tilby større behandlinger gjennom samarbeidende klinikk i Budapest i Ungarn. Med Norwegian flyr du enkelt og rimelig med fly direkte fra Bergen til Budapest.

Behandlingen blir utført av erfarent personell og med Helfo refusjon dersom du har rett på det. Du møtes av norsk pasient koordinator og ivaretas under ditt opphold der. I noen tilfeller kan det være gunstig å ta en del behandling hos oss lokalt, feks kirurgi, og så ordnes alt det resterende med protetikk på kun et besøk i en uke i Ungarn der du kan feriere og nye hva Budapest har å tilby. 

Din besparelse ved større behandlinger i utlandet kan være på ca 40%.

 

 

Adresse

Rådhusgaten 4

Valkendorfsgaten 2A

Tlf 56 12 32 00

post@bergentannklinikk.no

Sosiale medier