Implantat

 Pris på tannimplantat

Hos oss koster et kvalitets implantat kr 25 000 kroner – inkludert (OPG, bedøvelse, oppdekking)! Du kan få satt inn implantat med ny tann på samme dag. Her kan du spare nærmere 6 000 kroner på implantat sammenlignet med de fleste andre tannleger i Bergen.


Permanente tenner

Implantater er skruer av titan festet i kjevebenet som erstatning for tapte tenner. Idéen og bruken av implantater (titanskruer) er ikke ny. Implantater har vært benyttet i over 10 år. De kan benyttes alene som støtte for broer, eller i kombinasjon med egne tenner. Titanskruen vil etter en viss tid oppnå en tett forbindelse med benet i en såkalt osseoseintegrasjon. I nesten alle tilfeller går det å få tenner som sitter fast og ser naturlige ut med hjelp av denne behandlingen.

Time må bestilles hos Tannlege: Tim Szkobcov eller Brigitta Bencsik

Nobel Implant System

Vi benytter Nobel Biocare implantater. Nobel Biocare er et velkjent system, mye brukt system i mer enn 70 land. Ti-Unite er Nobel Biocares proprietære titanoksyd dentalimplantatoverflate, noe som bidrar til å akselerere osseointegreringsprosessen. Implanteringsprosedyrene utføres av erfarne tannleger.

Erstatning ved tap av enkelttenner

Implantater er spesielt egnet som erstatning ved tap av enkelttenner hos yngre mennesker. Du unngår på denne måten å slipe ned friske tenner til en bro. Slike implantater kan også til en viss grad benyttes ved tap av enkelttenner andre steder i kjevene.

Forberedelser til inngrepet

Forutgående konsultasjon: før vi eventuelt tar en bestemmelse om å sette inn implantater, må du først gjennom en konsultasjon. Enkelte sykdommer og visse tilstander ellers utelukker eller vanskeliggjør innsettelse av implantater.

Røntgenundersøkelse:

Etter konsultasjonen gjennomgår du en røntgenundersøkelse.

Innsettingen

Selve innsettingen av skruene skjer ved at det bores hull i benet hvor skruene så skrus ned. Deretter må man vente 6 måneder i overkjeven og 3 måneder i underkjeven før implantatene kan belastes, dvs før det kan lages tenner på dem.

Ny tann samme dag

Ved trekking av tenner, har vi må mulighet for å sette inn ny kunstig tann samme dag. Dette har mange fordeler for pasienten vedrørende tilheling.

Samlet pris

 

Behandling

Pris
Implantat Nobel Replace (uten krone)kr 13 000
Implantatkronekr 11 000
Kirugisk oppdekking, bedøvelse, OPG, beinoppbyggingkr 1000
Total pakkepriskr 25 000

 

Implantat i utlandet?

Vær oppmerksom på at i Norge brukes det kvalitetsimplantater som Nobel, Biomet, Straumann, Astra og Noris. Ved kjøp av implantater i utlandet, brukes flere hundre ulike fabrikater uten like god kvalitet og garantiordninger. Ved problemer er det da ingen i Norge som har verktøy til å gi service. Ikke sjelden forsvinner slike merker også fra markedet igjen, slik at pasient risikerer at ingen kan bistå ved feil.

Adresse

Rådhusgaten 4

Valkendorfsgaten 2A

Tlf 56 12 32 00

post@bergentannklinikk.no

Sosiale medier